En dybdegående forståelse af Lean Six Sigma

//

Lean Six Sigma er en effektiv metode til procesforbedring, der kombinerer to forskellige metoder: Lean og Six Sigma. Lean handler om at maksimere kundeværdi, mens Six Sigma fokuserer på at eliminere fejl og reducere variabiliteten i forretningsprocesserne. Kombinationen af disse to metoder skaber Lean Six Sigma. Udtrykket ‘Lean Six Sigma’ er blevet synonymt med fremragende virksomhedsstyring, idet det har leveret en markant værdi til organisationer, der har implementeret det.

Forståelse af Lean

Lean-princippet blev først født i Toyota Motor Corporation i Japan, under deres produktionssystem. Grundtanken bag Lean er at maksimere kundeværdi, mens alle former for spild minimeres. Lean fokuserer på at strømline processer, så resurser bruges mest effektivt og arbejder mod et slutprodukt, som opfylder kundens forventninger.

Forståelse af Six Sigma

Six Sigma er en metode, der fokuserer på fejlreduktion og eliminering af variation for forretningsprocesser. Dette opnås gennem en streng dataanalyseproces. Six Sigma bruger Data-Driven tilgange og statistiske værktøjer til at forbedre processer og fjerne fejl. Dets primære mål er at opnå en kvalitet, der betegnes som ‘Six Sigma’, hvilket betyder en fejlmængde på kun 3,4 fejl pr. million muligheder.

De fem trin i Six Sigma: DMAIC

Six Sigma følger en robust proces, kendt som DMAIC – definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere. Dette er en struktureret, trinvis tilgang til procesforbedring, der skaber effektive og omkostningseffektive løsninger.

Hvorfor Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma kombinerer de komplementære styrker af Lean og Six Sigma. Lean tilbyder teknikker til at eliminere spild og forbedre processens flow, medens Six Sigma leverer en struktureret tilgang til fejlanalyser. Ved at kombinere de to metoder, forøges hastigheden og effektiviteten af procesforbedringer, hvilket resulterer i højere kvalitet, mindre spild og højere kundetilfredshed. Det er derfor Lean Six Sigma er blevet retningsgivende for mange virksomheder i deres jagt på kvalitet og effektivitet. Læs mere om Lean Six Sigma.

Implementering af Lean Six Sigma

Implementering af Lean Six Sigma i en organisation kræver både træning og kulturændring. En vellykket implementering af Lean Six Sigma skal ses som en rejse og ikke en hurtig løsning. Denne rejse starter med forståelse og uddannelse og fortsætter med implementering, overvågning, evaluering og iterativ forbedring. Lean Six Sigma bruges ofte som en del af en virksomheds kontinuerlige forbedringsprogram.

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark