Er det sikkert at trække vejret?

//

Hvis vi fortsætter med at producere affald i samme takt, vil luftforureningsniveauet stige drastisk. Det kan have en direkte effekt på elevernes planer for fremtiden. For at beskytte vores miljø skal vi handle nu. Luftforurening er allerede et problem i mange lande. Hvis vi ikke gør noget nu, vil luftforureningsniveauet fortsætte med at stige. Men hvordan kan vi være med til at beskytte miljøet? Her er nogle ideer. Nedenfor er nogle tips til at hjælpe os med at gøre en forskel. Læs mere på ak-lapsk.se

Arbejdsmiljø og sikkerhed
I slutningen af ​​det 19. århundrede blev Massachusetts en af ​​de første stater til at bruge fabriksinspektører til at sikre sikkerheden på arbejdspladsen. Yderligere Boston-lovgivning pålagde arbejdsgivere at beskytte farlige maskiner. Arbejdsskadelovgivning gjorde arbejdsgivere økonomisk ansvarlige for skader og sygdomme som følge af deres arbejde. Disse love foranledigede organiserede sikkerhedsprogrammer i forskellige industrier. Sikkerhedsprofessionelle påtog sig ansvaret for at implementere disse programmer, og progressive industrier begyndte at ansætte dedikerede sikkerhedsfolk. Men ikke alle arbejdspladser blev skabt lige. Nogle industrier har et mere farligt miljø end andre.

I USA får næsten tre millioner mennesker en eller anden form for erhvervssygdom hvert år. Mere end halvdelen af ​​alle dødsfald på arbejdspladser er mænd. I EU er 94 procent af dødsulykkerne på arbejdspladsen mænd. I Storbritannien falder denne rate til 0,6 pr. 100.000 arbejdere. Men verden er ikke så heldig. På trods af den lave forekomst tegner den sig stadig for næsten halvdelen af ​​alle dødsfald på arbejdspladsen. Erhvervsmæssige farer er komplekse netværk. Personligt værnemiddel (PPE) kan beskytte mod mange af disse risici. Læs mere på mshansa.se

Luftkvalitet
Hvis du bor i et område, der jævnligt har høj luftforurening, spekulerer du måske på, om det er sikkert at trække vejret. Svaret afhænger af, hvordan forureningerne spredes. Generelt spredes forurening fra køretøjer og andre brændstofforbrændingsoperationer hurtigt, mens mere koncentrerede partikler spredes over et stort område. Udendørs luftforurening kan forværres af vejret, hvilket påvirker de kemiske reaktioner, der producerer jordnær ozon. Reaktioner mellem svovldioxid og vand i atmosfæren forårsager også en type sur regn, der kan skade vandløb og søer.

Mennesker med hjerte- og lungesygdomme samt ældre og sårbare grupper er særligt sårbare over for de negative virkninger af luftforurening. Mennesker, der lider af astma og andre vejrtrækningsforstyrrelser, bør begrænse deres udendørsaktiviteter i perioder med usund luftkvalitet. Og hvis du har en tilstand som astma, bør du bruge ansigtsmasker eller medbringe en inhalator. Det er vigtigt at følge instruktionerne fra din lokale regering, hvis du er bekymret for luftkvaliteten i dit nabolag. Læs mere på egano.se

Operationer med farligt affald
U.S. Environmental Protection Agency udviklede Field Standard Operating Procedures for farligt affaldspladser samt en Hazardous Response Support Division og Environmental Response Team. Derudover har National Institute for Occupational Safety and Health udviklet en vejledning om arbejdssikkerhed og -sundhed for aktiviteter på steder med farligt affald. Operationer med farligt affald bør følge disse retningslinjer for at minimere medarbejdernes eksponering for skadelige stoffer. Arbejdere på farligt affaldspladser skal også være tilstrækkeligt uddannet i korrekt håndtering af farlige stoffer.

Operationer med farligt affald er nødvendige for at beskytte miljøet og folkesundheden. EPA har udviklet regler og forskrifter for håndtering af farligt affald, herunder definitionen af ​​fast affald. Det er vigtigt, at disse regler overholdes, da ukorrekt håndtering af farligt affald udgør en trussel mod folkesundheden og miljøet. Det er dog ikke nok blot at følge disse retningslinjer. Du skal også overholde din stats miljøbestemmelser for at sikre, at dine farlige affaldsoperationer er sikre for miljøet. Læs mere på fashionmansion.se

Nødberedskab
Den første fase af en nødberedskab er afbødning, som involverer at finde måder at reducere lidelse og tab i fremtidige begivenheder. I denne fase skal organisationen vurdere sine reaktionsplaner, bestemme, hvilke handlinger den kan tage for at forhindre fremtidige begivenheder og ændre disse planer efter behov. Det giver også oplysninger til beboere og respondenter og styrker reguleringsprogrammer. Organisationen bør opdatere filen kvartalsvis for at sikre, at den forbliver opdateret med de seneste oplysninger.

En kompleks nødsituation kan have en stor indvirkning på miljøet, så hurtig identifikation og afbødning af disse risici er afgørende. Miljøfarer kan opstå under en række forskellige omstændigheder, herunder kørebaneulykker, kemikaliebrande og utætte varmebeholdere til hjemmet. Denne type nødsituationer kræver teknisk ekspertise og koordinerede ressourcer for at imødegå risici og afbøde skader forårsaget af situationen. For at forebygge miljørisici og genoprette sundheden, reaktionen skal være koordineret og effektiv. Følgende er eksempler på effektive miljøberedskabsprogrammer. Læs mere på crik.se

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark