Er online undervisning det nye?

//

Efter corona er online undervisning blevet enormt populært og det giver rigtig mange forskellige børn en mulighed for at kunne være en del af et fællesskab selvom de måske ikke kan håndtere den almindelige hverdag i den almindelige folkeskole. Der er rigtig mange børn der har nogle udfordringer som der i den almindelige folkeskole ikke er ressourcer til at tage hånd om, og ofte kan det at være fysisk til stede og fysisk skulle socialisere, være en stor udfordring for mange børn og unge mennesker.

Derfor har corona været en åbning for løsninger der giver samme forudsætninger som den almindelige folkeskole, præcis samme fag og samme eksamener som giver eleverne i den online folkeskole samme udgangspunkt som elever fra en almindelig folkeskole. Forskellen er, at eleverne i den online skole har meget mere frihed og hele idéen bag undervisningsformen er netop ikke at lægge et pres på børnene og lade dem råde over deres egen tid og læring. Der er heller ikke krav til lektier, men erfaringen ligger i at så snart kravene ikke er så store til børnene så fralægges det pres de ofte føler og dermed vender lysten til at lave lektier og deltage i undervisningen til noget positivt. Med det sagt så behøves det at gå i en online skole og modtage online undervisning ikke nødvendigvis kun være for elever med bestemte udfordringer. Det kan også være for familien der ønsker supplering til den almene hjemmeundervisning, eller for børn som er bosat i udlandet for en periode.

Skolen Fri som tilbyder online undervisning på niveau med den almindelige folkeskole tilbyder også sygeundervisning til børn med skolevægring, kravene til denne slags undervisning lever Skolen Fri helt op til og samarbejde ofte med kommuner, institutioner og andre skoler. Hvis barnet har brug for det tilbyder Skolen Fri også individuel tilrettelæggelse eller eneundervisning.

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark