Patientskader kan give store erstatningsbeløber

//

Som patient kan du få erstatning for skader, du pådrager dig i forbindelse med behandlingen hos din læge eller sygehus. Erstatningen kan være både økonomisk og kompensatorisk. I denne artikel forklarer vi, hvad der dækkes af Patientskadehjælp, og hvilke skader der er omfattet af erstatningsordningen.

 

Patientskade og erstatningsbeløber 

En patientskade er enhver fysisk eller psykisk skade, som du pådrager dig under behandling på en sundhedsinstitution. Erstatningsordningen dækker både stationær og ambulant behandling samt ulykker, der sker i forbindelse med din behandling.

 

Det erstatningsbeløb, du kan få, afhænger af alvoren af dine skader. Hvis du f.eks. pådrager dig en mindre skade, kan du måske få op til 35.000 kroner i erstatning. Hvis du lider en mere alvorlig skade, kan du være berettiget til op til over 500.000 kroner i erstatning.

 

Patientkompensation dækker også behandlingsskader. En behandlingsskade er en skade, som du pådrager dig, mens du modtager behandling af en sundhedsperson. Hvis du f.eks. bliver opereret, og kirurgen begår en fejl, kan du være berettiget til erstatning under ordningen for behandlingsskader.

 

Hvis du er kommet til skade under din behandling, bør du kontakte en advokat for patientskadeerstatning hurtigst muligt for at finde ud af, om du er berettiget til erstatning. Ønsker du to eksperter på området skal du tage kontakt til Annette og Ricardo, som begge har en stor erfaring med præcis sundhedsindustrien og patientskader. Du finder de to specialister på patientskadehjaelp.dk, hvor du på deres hjemmeside kan tage kontakt og få hjælp til dit problem.

 

Skader pådraget af miljøet

Når vi tænker på miljøskader, tænker vi ofte på ødelæggelse af naturressourcer eller økosystemer i stor skala. Men disse skader kan også have en direkte indvirkning på patienternes sundhed og sikkerhed. Hvis en patient f.eks. er allergisk over for en bestemt type skimmelsvamp, kan udsættelse for skimmelsporer i miljøet udløse en potentielt livstruende reaktion. I andre tilfælde kan patientskader skyldes eksponering for farlige kemikalier eller giftstoffer. Disse forurenende stoffer kan komme ind i miljøet gennem industriforurening, afstrømning fra landbruget eller endog husholdningsrengøringsmidler.

 

Uanset kilden er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for patientskader, når der opstår miljøskader. Ved at tage skridt til at beskytte patienterne mod at blive udsat for disse farer kan vi være med til at sikre deres sikkerhed og velbefindende.

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark