Se hvem der arver dig, hvis du ikke opretter et testamente

//

Det er i Danmark – og mange andre verden – muligt at oprette et testamente og på dén måde få direkte indflydelse på, hvem der skal arve dig, når du går bort. Men har du nogensinde spekuleret på, hvem der egentlig arver dig, hvis du går bort uden at oprette testamente, og hvorfor det kan være en fordel for dig at oprette testamente? I så fald finder du svaret her:

Hvordan fordeles arven?

Hvis du er gift uden at have fået børn, arver din ægtefælle hele din formue, og har du både ægtefælle og børn, arver ægtefællen 50%, mens børnene skal dele de øvrige 50%. Er du ikke gift – f.eks. ugift samlevende, og har fået børn, så arver dine børn hele din formue ligeligt. Din evt. samlever vil aldrig komme til at arve dig automatisk – uanset at I har hus og børn sammen, og uanset hvor længe I har været sammen.

I testamentet kan du næsten frit fastsætte, hvis du ønsker, at aren skal fordeles på en anden måde end standardløsningen i arveloven ovenfor. Der gælder dog visse begrænsninger til den frie testationsret – dette skyldes reglerne om tvangsarv.

Hvad bestemmer arveloven om tvangsarv?

Arveloven bestemmer nemlig, at hvis du er gift og/eller har børn, så kan du kun ændre fordelingen for 75% af din formue, dvs. at de sidste 25% skal gå enten til ægtefællen, til børnene, eller ligeligt til ægtefællen og børnene, hvis du både er gift og har børn.

Hvis du ønsker at oprette et testamente, hvor din ægtefælle arver mest muligt frem for dine børn, vil dine børn altså skulle modtage 25% divideret med 2 = 12,5% til deling. Du kan derfor højst give din ægtefælle 87,5% af din formue i arv. Dette svarer til, at den længstlevende samlet kan stå tilbage med 15/16 af den samlede formue. I kan altså som ægtefæller dække jer ret godt ind med et testamente.

Mulighederne i testamentet er mange:

Hvis du er ikke har børn eller ægtefælle, kan du – som nævnt ovenfor – frit fordele formuen, som du ønsker, fordi der ikke er nogen tvangsarv.

Uanset hvad din situation er, kan du herudover opdele og fordele arven på mange forskellige måder. Det kan f.eks. være, at du ønsker at testere en vis procentsats til velgørenhed, eller måske give bestemte beløb til venner eller øvrige familiemedlemmer, f.eks. børnebørn.

Hvis du testerer til velgørenhed, kan du i mange tilfælde få velgørenhedsorganisationen til at dække omkostningerne til udarbejdelsen af testamentet. Dette – og meget andet – kan du få hjælp til hos arvesikring.dk, der opretter mange testamenter til danskere i hele landet.

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark