Landbrug og miljø

//

Landbrug og miljø er to af de vigtigste emner, som vi står over for i dag. De er også to af de mest komplekse. Det kan være svært at forstå alle de nærmere detaljer om disse emner, men det er her, dette blogindlæg kommer ind i billedet! I dette indlæg vil vi diskutere alt, hvad du har brug for at vide om landbrug og miljø. Vi vil dække, hvordan de interagerer med hinanden, hvordan landbruget påvirker miljøet og omvendt. Vi vil også tale om måder, hvorpå vi kan forbedre både landbruget og miljøet for fremtidige generationer.

Et af de vigtigste samspil mellem landbrug og miljø er vandforbruget. Landbruget står for 70% af alle vandindvindinger i de udviklede lande, mens det kun tegner sig for 30% af det globale BNP . Det skyldes, at afgrøder og husdyr har brug for meget vand for at vokse og overleve. Faktisk skal der ca. 1.000 liter vand til at producere et kilo hvede og næsten 5.000 liter vand til at producere en ko.

Mange mennesker mener, at den mængde vand, der bruges i landbruget, er en af hovedårsagerne til den globale vandkrise. Men det er faktisk ikke tilfældet. Landbruget bruger ganske vist meget vand, men det producerer også mange fødevarer. Hvis landbruget ikke fandtes, ville vi faktisk være nødt til at stole på andre sektorer (f.eks. industrien og husholdningerne) for at skaffe os vores fødevarer. Dette ville bruge endnu mere vand end landbruget.

Landbruget påvirker også miljøet på andre måder. Når f.eks. landmænd bruger gødning og pesticider, kan kemikalierne sive ned i grundvandet og jorden. Dette kan forurene vandforsyningerne og skade økosystemerne. Landbruget er også ansvarlig for en stor mængde drivhusgasemissioner. De vigtigste kilder til disse emissioner stammer fra husdyravl, risdyrkning og skovrydning (for at få jord til at dyrke afgrøder eller skabe græsgange til husdyrene).

Hvordan kan vi så forbedre landbruget og miljøet? Her er nogle forslag:

– Brug mindre vand i landbruget ved at plante tørkeresistente afgrøder og bruge vandingssystemer, der genbruger spildevand

– Skift til økologiske landbrugsmetoder, som ikke er afhængige af kunstgødning og pesticider

– Reducer drivhusgasemissionerne fra landbruget ved at indføre bedre gødningshåndteringspraksis, reducere skovrydning og investere i vedvarende energikilder

– Beskyttelse af vandforsyninger og økosystemer ved at oprette bufferzoner omkring floder og søer og ved at investere i bedre infrastruktur til vandforvaltning.

Dette er blot nogle af de måder, hvorpå vi kan forbedre landbruget og miljøet. Der findes ikke nogen standardløsning, så det er vigtigt at skræddersy løsningerne til specifikke regioner og lande. Med en indsats og lidt samarbejde fra alle kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for landbruget og miljøet.

Hos Fjordland kan du klikke ind og læse meget mere om en måde at få hjælp til en masse ting, hvis du driver et landbrug, og måske har brug for miljørådgivning og miljøgodkendelse. Der er en masse informationer at hente, og du kan altid kontakte dem, hvis der er noget, du er i tvivl om. De står klar til at hjælpe dig, og de er eksperter inden for netop dette område, så du ikke selv behøver at være klog på noget af det.

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark