Spiseforstyrrelsesbehandling som gruppeterapi

//

Ofte lever en spiseforstyrrelse i skjul, men påvirker i høj grad velvære, relationer, selvopfattelse og mange andre dele af livet. Derfor er en del af behandlingen, at få spiseforstyrrelsen og skammen, der ofte medfølger frem i lyset. Her kan mødet med en gruppe af ligesindede give mulighed for hurtigt at føle sig forstået, genkendt og spejlet. Dette kan give øget motivation, håb og være en vej til at nedbringe skam, skyld og utilstrækkelighedsfølelser.

Mange af vores tidligere patienter beskriver, at de oplever gruppeterapien som et rum, der er fordomsfrit, trygt, forstående og varmt. Vi ved, at de perspektiver som mennesker, der selv lever med en spiseforstyrrelse kan give videre, er anderledes end de perspektiver vi som behandlere kan give. Derfor kan kombinationen af et rum med både insidere og os behandlere som outsidere, være den helt rigtige behandlingsform for flere patienter.

Psykologerne taler med deltagerne en ad gangen. Gruppen lytter og inviteres efter interviewet på banen, hvor alle inklusive behandlerne giver refleksioner. Det kan være særlige sætninger, som man hæfter sig ved, genkendelse i fortællingen eller egne erfaringer med lignende situationer. I refleksionerne tales der i tredjeperson om deltageren, der er blevet interviewet, så vedkommende kan læne sig tilbage og tage dét med sig fra refleksionerne, som giver mening. For mange kan det være svært at åbne sig og fortælle ærligt og sårbart om svære temaer forbundet med spiseforstyrrelsen og erfaringen er her, at refleksionerne fra gruppen i høj grad afmonterer skammen og styrker vedkommende til at fortsætte med at være sårbar, kigge indad og arbejdere med svære udfordringer i livet.

Grupperne har løbende optag, hvilket betyder, at deltagerne, der er længere i forløbet ofte vil bibringe håb og motivation for dem, der lige er startet i behandlingen, da det bliver synligt og konkret, hvor langt man kan nå i et behandlingsforløb som til at begynde med kan virke uoverskueligt. Samtidig vil de deltagere, der er længere i behandlingen, mindes om, hvor de selv startede og få tydeliggjort deres egen progression, som oftest kommer snigende og kan være svær at mærke løbende.

Vores grupper består af op til 7 deltagere og 1-2 psykologer, og ca. hver femte gange er der diætist i gruppen. Et forløb er 20-25 uger á tre timer.

 

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser

Kompetencecenter for spiseforstyrrelser er etableret af tidligere behandlere fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte og Rigshospitalets Anoreksiklinik. Kompetencecentret ledes af psykolog Birgitte Hartvig Schousboe og klinisk diætist Lene Kiib Hecht, begge med mange års ledelseserfaring fra Region Hovedstadens Psykiatri.
Behandlerteamet består af autoriseret sundhedspersonale som psykologer, sygeplejersker, kliniske diætister, jordemoder, speciallæge i psykiatri og fysioterapeut.

Vi tilbyder behandling af spiseforstyrrelser – ofte i kombination med angst, OCD, traumer og depression, og vi har særlig viden om spiseforstyrrelser i relation til graviditet, diabetes, PCO og bariatrisk kirurgi.
Vi kombinerer lang erfaring fra psykiatrien med den nyeste viden og tilbyder udredning, behandling, rådgivning, undervisning og supervision.

Det er vigtigt for os at møde vores patienter med respekt for deres levede erfaringer og viden om sig selv. Vi mener, at patienterne er eksperter i eget liv, og at vi med vores tværfaglige kompetencer hjælper dem til at skabe øget frihed, selvstændighed og handlekraft til at møde livet og fremtiden fra et styrket ståsted.

 

 

 

CO2 Label

En del af Xcale Group

Bygvænget 47
4720 Præstø
Danmark